Quiebus Licentie Gedragstherapeuten

Quiebus Hondenscholen in Goirle, Tilburg en Den Haag

Quiebus Licentie Hondenscholen

Quiebus Startpagina

 
 
 
 


Kynologisch Centrum Quiebus verzorgt de volgende opleidingen:

Ethologie hond (Module A)
Basis Instructeur (Module B1)
Kynologisch Instructeur (Module A +B1 + B2)
Kynologisch Gedragstherapeut (module C + D + E)
Gedragstester = module F
(Bijscholingsdagen + C1 Tussenmodule)

Elk van de bovenstaande opleidingen is opgebouwd uit verschillende modules.
De inhoud van deze verschillende modules vindt u door naar beneden te scrollen of door de module letter hierboven of in de cursusomschrijvingen aan te klikken.

wilt u meer informatie of inschrijven, klik dan hier
info@quiebus.nl


Ethologie hond
Module A

Bestemd voor iedereen die meer wil weten over honden en hun gedrag. Deze module is de eerste module in de opleiding voor Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut.

Inhoud:

In deze module leer je theoretische kennis over hondengedrag, o.a. rassenkennis, medisch, leerprincipes en communicatie komen aan bod.

Basis Instructeur
Module B1

Bestemd voor iedereen die na Module Apraktijkervaring op wil doen met het aanleren van opvoedoefeningen.
Deze module is de basis voor de opleiding Kynologisch Instructeur.

Inhoud:
In deze module gaan we in de praktijk verder op wat in Module A theoretisch is geleerd.U krijgt een ideale mix van praktijkervaring en theoretische onderbouwing.
Zo zullen we o.a. behandelen hoe je opvoedoefeningen aanleert, hoe je een hond kan lezen in de praktijk, hoe je omgaat met verschillende combinaties.
Deze module vormt de basis voor verantwoord lesgeven en opvoeden van honden.


 

Kynologisch Instructeur
Module B2

Bestemd voor mensen die na Module B1 een eigen hondenschool willen starten of op een deskundige wijze les willen gaan geven aan hondeneigenaren via verenigingen, kynologische centra of hondenscholen.

Inhoud:
Deze unieke praktijkmodule gaat nog enkele stappen verder dan Module B1. zo leert u o.a. les geven aan groepen, opzetten van hondenschool cursussen, geven van theorielessen en wordt er veel aandacht besteed aan communicatie tussen hond en eigenaar.
Deze module is uniek in Nederland en België en een verrijking voor elke serieuze Kynologisch Instructeur.

Erkenning kynologisch instructeur
Nog steeds wordt er door de beroepsgroep hard gewerkt aan de erkenning van de opleiding Kynologisch Instructeur. De eindtermen zijn al eerder geformuleerd en deze opleiding voldoet daaraan. Vooruitlopend op de erkenning door het ministerie of de beroepsgroep komt u met deze opleiding dus in het bezit van een waardevol diploma.
 

Kynologisch Gedragstherapeut
Module C + D + E

Bestemd voor iedreen die zich na Module B2 wil specialiseren in het oplossen van ongewenst gedrag bij honden. U bent dan in staat, aan de hand van diverse gesprek- en onderzoekstechnieken, een juiste diagnose te stellen en een daarbij behorende therapie (op maat) te maken. Zo kunt u de eigenaren met hun hond optimaal begeleiden bij het oplossen van de ontstane problemen.

Inhoud:
Module C Probleemgedrag hond
Module D Probleemgedrag in de praktijk
Module E Kynologisch Gedragstherapeut
Met de Module D2 heeft u bovendien de mogelijkheid uw praktijkkennis nog verder te vergroten aan de hand van drie extra stagecases.

Licentie kynologisch gedragstherapeut
Cursisten die geslaagd zijn voor deze opleiding krijgen het diploma Kynologisch Gedragstherapeut en kunnen zich aanmelden bij het licentiesysteem.
licentiesysteem gedragstherapeuten
 

De verschillende modules ...

MODULE A: Ethologie Hond (MBO niveau)

Vervolgcursus
Module B1
: Basis Instructeur

locatie Den Haag  
duur 5 dagen  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 10 september 2023(vol)  
startdatum cursus II 4 november 2023(vol)  
startdatum cursus III 20 januari 2024(vol)  
startdatum cursus IV 4 mei 2024  
startdatum cursus V 7 september 2024  
groepsgrootte max. 10 cursisten  
prijs € 550  
Inhoud
In deze module wordt dieper ingegaan op het gedrag van de hond. Hierdoor ontstaat een beter begrip voor de hond en krijgt de cursist inzicht in het gedrag; de cursist leert als het ware om de hond te "lezen". Deze module wordt hoofdzakelijk theoretisch gegeven en is de eerste in deze reeks. De module wordt afgesloten met een theorie-examen.
Onderwerpen
ethologie
rassenkennis
organisatie & kynologie
leerprocessen
gedragsontwikkeling
gedragsherkenning
medisch
communicatie: leerprocessen mens, instrueren

 

MODULE B1: Basis Instructeur (MBO niveau)

Toelatingseisen
Module A
: Ethologie Hond

Vervolgcursus
Module B2:
Kynologisch Instructeur

locatie Diessen, Goirle  
duur 6 dagen  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 7 oktober 2023(vol)  
startdatum cursus II 24 februari 2024(vol)  
startdatum cursus III 6 september 2024  
groepsgrootte max. 7 cursisten per docent  
prijs € 685  
Inhoud
Tijdens deze module wordt het fundament gelegd voor verantwoord lesgeven en opvoeden van honden. In deze praktijkmodule leert u de basisoefeningen die nodig zijn voor de opvoeding van de hond: zit, af, plat, hier, nee, wacht, wandelen zonder trekken, aandacht en spelen.
Deze module wordt afgesloten met een praktijkexamen.
Onderwerpen
het begeleiden van hondeneigenaren bij het aanleren van verschillende oefeningen
oefeningen aanpassen aan de combinatie
combinaties observeren tijdens de oefeningen
honden lezen in de praktijk
elkaar feedback geven

 

MODULE B2: Kynologisch Instructeur (MBO+ niveau)

Toelatingseisen
Module B1
: Basis Instructeur

Eventuele andere opleidingen in overleg.

locatie Diessen en Goirle  
duur 7 dagen (excl. stage en examen)  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 2 september 2023 (vol)  
startdatum cursus II 3 mei 2024  
startdatum cursus III 7 september 2024  
groepsgrootte max. 7 cursisten  
prijs € 785 (excl. examen € 150)  
Inhoud
Deze unieke praktijkmodule is een vervolg op Module B1 en alle andere instructeuropleidingen in Nederland(in overleg).
In deze module leert u:
creatief, en op maat voor iedere combinatie, omgaan met de opvoedoefeningen
het maken en geven van een theorieavond
het maken en geven van totale opvoedcursussen op een hondenschool
het maken en geven van van verschillende fun cursussen op een hondenschool
het oplossen van probleemgedrag op de hondenschool
EHBO voor de hond

Als rode draad loopt het onderdeel communicatie door de hele cursus.
Onderwerpen
wat is belangrijk in onze communicatie?
de trainer en zijn omgeving
vormen en methode
gesprekstimulerende technieken
kernkwadranten
soorten vragen
feedback

Aan deze module zit een stageperiode van drie tot twaalf maanden.
Vervolgens wordt de module afgesloten met een praktijkexamen.

 

Bijscholingsdagen

Toelatingseisen
Module B2
: Kynologisch Instructeur

locatie Den Haag of Goirle  
duur 1 dag  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I op aanvraag  
groepsgrootte max. 10 cursisten  
prijs € 110  
Bestemd voor:
Cursisten in het bezit van het diploma Kynologisch Instructeur.
Inhoud
Sinds 2008 worden er jaarlijks bijscholingsdagen gegeven worden voor de cursisten die het diploma Kynologisch Instructeur hebben gehaald.
Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.

 

MODULE C: Probleemgedrag Hond (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module B2
: Kynologisch Instructeur

Eventuele andere opleidingen in overleg.

Vervolgcursus
Module D1:
Probleemgedrag in de praktijk

locatie Den Haag  
duur 10 dagen  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 1 september 2023(vol)  
startdatum cursus II 14 januari 2024(vol)  
startdatum cursus III 8 september 2024  
groepsgrootte max. 10 cursisten  
prijs € 985  
Inhoud
Om hondeneigenaren deskundig te kunnen begeleiden bij het oplossen van probleemgedrag is kennis en ervaring vereist. Tijdens deze module zal vooral het ontstaan van probleemgedrag aan de orde komen.
Gedurende deze module leert u probleemgedrag te diagnosticeren en daarvoor een therapie op te stellen. Ook het aspect communicatie komt in deze module uitgebreid aan de orde. De module wordt afgesloten met een theorie-examen.
Onderwerpen
ontstaan probleemgedrag
gedragsproblemen
diagnostiek
therapieën
classificatie probleemgedrag
lichamelijke oorzaken probleemgedrag
gedragsproblemen en medicatie
therapiebrief opstellen
de communicatieve omgeving van de gedragstherapeut
actief luisteren
feedback
slecht nieuws boodschap

 

MODULE C1: Tussenmodule  Probleemgedrag Hond  (HBO niveau)

Vervolgcursus
Module D1:
probleemgedrag in de praktijk

locatie Den Haag  
duur 5 dagen  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I op aanvraag  
prijs € 525  
Bestemd voor:
Die cursisten die meer dan twee jaar geleden module C hebben behaald.Ook cursisten die het diploma Kynologisch Gedragstherapeut CDB/ATC al hebben gehaald en de laatste jaren geen bijscholing hebben gehad kunnen deelnemen aan deze verkorte module.Omdat u een deel gaat volgen van Module C worden er geen aparte cursusdata vermeld, maar kunt u zich voor dit gedeelte aanmelden door een email te sturen aan: info@quiebus.nl
U krijgt dan de juiste data toegestuurd.

 

MODULE D1: Probleemgedrag In De Praktijk (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module C
: Probleemgedrag Hond

Vervolgcursus
Module D2
: Extra Casussen (niet verplicht)
en/of
Module E: Kynologisch Gedragstherapeut

locatie Den Haag  
locatie cases Nederland  
duur 3 dagen (excl. cases)  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 17 september 2023(vol)  
startdatum cursus II 8 oktober 2023(vol)  
startdatum cursus III 4 februari(vol)  
startdatum cursus IV 2 juni 2024(vol)  
startdatum cursus V 1 december 2024  
groepsgrootte max. 8 cursisten  
prijs € 975  
Inhoud
Deze module start met drie lesdagen in het Haags Dierencentrum waar de cursisten gaan werken met asielhonden met probleemgedrag. Na deze lesdagen volgen nog 3 casusussen bij mensen thuis onder begeleiding van een praktijkbegeleider.
Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij:
een gesprek kan leiden
een diagnose kan stellen
een therapie (op maat) kan geven
deze therapie op uitvoerbaarheid test
de klanten op de juiste manier kan begeleiden
een therapiebrief kan opstellen

Als deze drie casussen voldoende zijn afgerond kunt u zich inschrijven voor
Module E: Kynologisch Gedragstherapeut.

 

MODULE D2: Extra Casussen (HBO niveau)
startdatum op aanvraag  
prijs € 465  
Inhoud
Als u besluit meer casussen nodig te hebben voordat u aan Module E: Kynologisch Gedragstherapeut begint, biedt deze module de mogelijkheid op drie extra praktijkcasussen met begeleiding.

 

MODULE E: Kynologisch Gedragstherapeut (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module D1
: Probleemgedrag In De Praktijk

startdatum op aanvraag  
prijs € 550  
Inhoud
Deze module bestaat uit twee verschillende casussen die beiden voldoende beoordeeld moeten worden. Deze casussen worden uitgevoerd onder begeleiding van één van de praktijkbegeleiders.
Verder verzorgt Kynologisch Centrum Quiebus jaarlijkse bijscholingen voor gediplomeerde gedragstherapeuten. Hiervan krijgen zij een bewijs van deelname.

 

Module F Gedragstester (asiel)honden (HBO niveau)

Toelatingseisen
Diploma Kynologisch Gedragstherapeut

locatie lesdagen Haags Dierencentrum, Den Haag  
duur 5 lesdagen + praktijk  
tijden 10.00 uur - 16.00 uur  
startdatum cursus I 8 oktober 2019 (vol)  
startdatum cursus II najaar 2024  
groepsgrootte max. 8 cursisten  
prijs € 745  
Bestemd voor:
Kynologisch Gedragstherapeuten
Onderwerpen
gedragtesten/gedragsbeoordeling
diagnose stellen
behandelplan opstellen
begeleiding medewerkers/vrijwilligers

wilt u meer informatie of inschrijven, klik dan hier
info@quiebus.nl